Počítačové kurzy (základy MS Word, MS Excel, internet)

MS Word
Základní principy práce s textovým editorem v prostředí Windows, pracovní nástroje obrazovky, psaní a formátování textu, vestavěné styly a šablony, záhlaví a pata, oddíly, sloupce, tabulky. Vkládání a propojování objektů.

MS Excel
Filozofie práce s tabulkovým procesorem, tvorba a úpravy tabulky, sešity,výpočtové funkce. Formátování údajů, použití různých typů grafů, úprava grafů, tisk, konverze dat. Seznam jako databáze, filtrování, řazení a slučování tabulek, šablona, úprava pracovního prostředí.

Internet + elektronická pošta (email)
Základní principy: web, ftp, elektronická pošta. Práce v prostředí Internet Explorer nebo Netscape Navigator. Používání služeb pro hledání na webu. Stahování souborů z Internetu a bezpečnost.

Osnova:

Práce s programem MS Word
 • Pravidla zápisu textu
  • Editace
  • Pohyb po textu
  • Výběr textu
  • Přesun a kopírování pomocí myši
  • Automatické opravy
 • Formátování textu
  • Vzhled stránky
  • Formátování pomocí nástrojového pruhu
  • Písma
  • Odstavce
  • Odrážky a číslování
 • Úprava dlouhého dokumentu
 • Číslování stránek
 • Záhlaví a zápatí
 • Tisk
Práce s programem MS Excel
 • Práce s tabulkami
  • Pohyb po tabulce
  • Výběr buněk
  • Vkládání a odstraňování
  • Výška řádku a šířka sloupce
  • Přesun a kopírování
 • Formátování buněk
 • Výpočty v tabulkách
  • Funkce Suma
  • Vytváření vlastních vzorců
 • Tisk
Popis prostředí internetového prohlížeče
 • Základy práce s prohlížečem
 • Zajímavé WWW stránky
 • Základy vyhledávání informací
Elektronická pošta
 • Co to je a jak to funguje
 • Registrace e-mail schránky
 • Základy práce s poštou přes WWW rozhraní
OdDoLokalita
No records to display.pondělí 9. prosince 2013 6:41:00